TATSUYAOCONOGI

TATSUYAOCONOGI

FASHION DESIGNER  /  DIRECTOR

TSUMORI CHISATO→ISSEY MIYAKE→TROISO

  →WHITEFLAGS →TATSUYAOCONOGI